Profil společnosti

Inženýrská a stavební společnost Vám může být užitečná při všech krocích výstavby dopravních staveb, mostů a inženýrských konstrukcí, ale i ostatních staveb.

Pomůžeme Vám sestavit zadání, zpracovat projekt, získat stavební povolení, provádět technický dozor investora, vykonávat všechny úkoly a povinnosti Správce stavby podle metodiky Ministerstva dopravy, sledovat fakturaci a finanční stránku, převzít stavbu a připravit kolaudační řízení.

Ani po dokončení stavby se o dokončené dílo nepřestaneme starat a po celou dobu záruky pomůžeme při případném uplatnění vad. 

Řízení jakosti podniku je certifikováno ve shodě s normou ČSN EN ISO 9001:2001