Naše služby

  • Investorská příprava staveb
  • Projektová príprava dopravních a mostních staveb
  • Konzultace a poradenství autorizovaných specialistů na dopravní inženýrská a mostní díla
  • Řízení realizace velkých investičních celků
  • Technický dozor investora podle stavebního zákona
  • Stavební dozor investora v systému jakosti dopravních a mostních staveb podle předepsané metodiky ministerstva dopravy ČR
  • Hlavní a mimořádné prohlídky mostu s oprávněním ministerstva dopravy
  • Sledování kvality staveb podle předepsaných laboratorních zkoušek
  • Příprava dokončovacích staveb na kolaudační řízení

- - -